År noll

Mord i arken - del två

I utkanten av fabriken så fortsätter konflikten mellan expeditionen och zongastarna. Skrotvråken fortsätter sin störtdykning och plockar i farten med sig Linnas hund. Ett tumult av fjädrar, blod och päls regnar över er innan ni hör Racke utstöta ett sista ljud. Skrotvråken ger ut ett triumferande skri men tystas snabbt av Staxx salva med bly, men inte för länge. Skrotvråken förbereder sig för ytterligare en störtdykning, men innan den hunnit börja ljuder knallen från Linnas skrotgevär. I stridens hetta lystras orden ”För Racke…”
Striden avslutas men faran är långt från över. Expeditionen lyssnar över slagfältet efter kommande faror och snart konstateras det att det finns fler gastar i närheten. Ett beslut fattas och expeditionen sätter av mot tornet. Stig har försökt få kontakt med Heinz men i hans närmast katatoniska tillstånd så får han inget intelligent gensvar. Heinz lämnas ensam i röret som ni gjort er entré genom.

Stig bestiger det mäktiga forntornet i en ranglig stege, uppe i tornet hittar han ett par minst sagt intressanta tingest men även ett fungerande fornartefakt. På vägen ner ger stegen vika men Stig finner åter fästet och undviker en läxa från moder natur och gravitationens bistra lag. Ljudet av stegens fall lockar snabbt till sig zongastarnas uppmärksamhet. Expeditionen ger sig av mot en av portarna in i fabriken och efter en snabb översikt så öppnar Tinker dörren. Väl därinne så spenderar expeditionen en handfull testande timmar då taket febrilt försöker duscha bort zonrötan från deras kroppar. Tanken är förstås god, men kylan blir snabbt påfrestande. Efter det så spänner gruppen åter sina sinnen, snabbt konstateras det att det nya luftiga rummet är packat med sovande zongastar. Efter en smidig manövrering genom mörkret så öppnas och stängs ytterligare en port som separerar expeditionen från gastarnas hungriga skrik.

Tinker hittar en fornmaskin som han snart närmast bemästrar. Ventilationssystem, kartor och andra funktioner är nu endast ett par fingertryck bort. Sektion Alfa öppnas och expeditionen fyller på sina vattenflaskor i det vatten som fyller korridoren som leder dit. Väl på andra sidan möts dem av en makaber syn. Fyra kroppar i endast underkläder är uppspända i ståltråd. Scenen efterliknar ett forntida kortspel. Efter en stund av studerande så konstateras det att dem spelar en form av ”pokker”. Till Tinkers förundran så håller samtliga spelare samma hand – död mans hand. Detta är ju vanligtvis omöjligt, men med hjälp av flera kortlekar så har denna obscena scen skapats. Under markerna i mitten av cirkeln så hittar Tinker en hemmagjord bomb och ett varnande meddelande ”Girighet är en synd”

Inom Alfas stänga port så möts gruppen av livlig musik, värmande elektriskt ljus och levande, gröna plantor. Ett kontor undersöks, men det mest chockerande är den talande zongast som expeditionen springer på. Han försöker en manöver men Staxx blixtsnabba reflexer sänder honom snart till efterlivet. Tinker fingrar runt lite med knapparna på hans kontroll medan resterande medlemmar söker igenom det kontor mannen tycks ha kommit ifrån. Där finner dem Monka, en av Felicias krönikörer och en av den förra expeditionens medlemmar fastkedjad med gamla skador täckt över kroppen.

För att summera så avrättas mannen av Monka, hon delger sparsam information till gruppen och på vägen ut kommer en mobb av zongastar genom dörren. Tinker vrålar till Staxx att hiva fornbomben mot dem, vilket snart kommer till pass. Efter en redig explosion så stapplar ett fåtal skadade men väldigt upprörda gastar genom porten. Än är striden inte över…

View
Mord i arken

Dagen flöt på, och kvällen lovade lugn; iallafall till en början. Tinker känner av att kroppen inte riktigt är återhämtad efter zonexpeditionen han deltog vid så han stannar kvar vid den brinnande tunnan lite längre än de andra trots att krubbet är uppätet och klart. Staxx tar sig en tur till toppen av arken och stirrar stillsamt mot stjärnorna. Stillsamheten räcker inte länge, snart hörs ljudet av några snabba knivstick och ett gurglande av en blodsfylld strupe följt av en högljudd smäll av kött mot metall då en kropp slår i marken ovanför henne. Hon stormar upp mot det plantage som pryder toppen av arken.

Mordvapnet återfinns och mördaren tycks smitit jäms med sidan av båten. Snart kommer Sams snutar till platsen och med glimmrande ögon en stund innan så hade Staxx tagit såväl mordvapen som patroner från den nu fallne Hugust.

Fallet ser lättlöst ut, men så förblir det inte länge. Löften och lögner smids där Staxx sitter bunden och snart är även Tinker, Annie och Astrina indragna i smeten. Mördaren återfinns katatonisk i sitt rum. Korps arbete är ännu inte över, Hugust dör på bordet men snart kommer även mördaren i släptåg då Annie slitit strupen av honom i ett vredesutbrott.

I ett försök att länsa mördarens hytt så försvinner tinker ned i en mörk hytt då han svär att han hörde något av intresse. Där attackeras han av de som bebor hytten : Marl och Nogga. Även där blir det strid.

Stig säljer av några av sina fynd från tidigare expeditionen hos en av de få fixare som tycks tåla hans närvaro: Felicia.

Staxx, Linna, Stig och Tinker bestämmer sig för att arken inte är säker mark just nu. En helare anställs och gruppen beger sig ut i zonen och stöter på röthärdar och diverse hot. Ett par känger går förlorade men ett liv räddas.

Efter en övernattning så spanar Staxx ut genom den höjd de övernattat vid. Raffinaderiet syns av en bit bort. De beger sig ditåt och när de närmar sig så utbryter en häftig strid där såväl zongastar som en skrotvråk är inblandad.

View
Marken rämnar

Marken rämnar och i arkens botten så öppnas flera tidigare okända passager upp. Det har länge varit känt att båten har fler utrymmen men att bråte och annat gjort det omöjligt att utforska eller bebo området. Tinker, Varulf, Linna och Stig ger sig ned för en närmare titt. Där möts dem först av ett odjur som Varulf tidigare kämpat mot i hans försök att färdigställa arkens försvarsverk. Kampen blir kort och odjuret dräps. Vidare in i underredet så möts gruppen av en förskräcklig syn. Alla rykten var sanna, Kista och hans följare är kannibaler!

Ett mästerfullt bakhåll sätts i spel och snart är även dem undanröjda. Ett rum bryts upp och en forntida maskin och loggbok återfinns i rummet. I sista utrymmet lurpassar ett par av Kistas män och hans högra hand. Kampen blir hektisk men kort. Gruppen överlever och flera av arkens invånare tar sig ned efter att de hört den första smällen och de följande smällarna av skrotvapen.

Kista har under detta händelseförlopp passat på att fly arken, det är ännu okänt var eller ifall han ens överlevde zonens faror. En expedition inleds och Danko tar täten. En förrädisk bro och Morlocker utgör några av de händelser som förflyter under resan mot det kraschade fornting som zonstrykarna spanat ut.

Vid fornfarkosten så verkar det som att ett par motorskallar slagit läger. Ytterligare ett bakhåll slår i kläm och efter att motorskallarna fallit så slaktas planets radio och Tinker gör ett tappert försök att laga det fordon motorskallarna skruvade i. Vägen tillbaka flyter på utan större problem utanför röta. Tillbaka i arken pustar gänget ut. Dessvärre var batteriet i radion dött sedan länge, men vissa delar kunde allt användas för arkens bästa.

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.