Jonhan

Slug, Aktivt kroppspråk, kort stubin, kall, mardrömmare

Description:

Första klass var något som fornmännen såg upp till. Den våningen tillhör Jonhan och hans närmaste, däribland Kross

Bio:

Jonhan är känd som den största spelaren vad gäller beskyddarverksamhet. Hans gäng är störst och hårdast, och han vet det. Han har inga ambitioner om toppen utan håller sig gärna i skuggspelet där patronerna går att intjänas. Hans gäng är främst uppbyggt av krossare och fixare.

Han är alltid öppen för att förhandla, men det kräver som oftast en gentjänst istället för resurser. Han har en enormt kort stubin, och man vet aldrig om man tänt den före det plötsligt smäller. Man håller sig gärna på tårna när man förhandlar med denna man, han har inget koncept av medkänsla eller empati utanför ett fåtal individer, bara patroner och makt cirkulerar hans tankar.

Han är inte rakt igenom kall. Flickan Ira står under hans beskydd, en ung skrotskalle. Blotta tanken på att skada eller gå förbi Jonhan innan man talar med henne är bara för de självmordsbenägna.

Jonhan

År noll Elexir