Sam

Späd, misstänksam, en sann polis, lagbunden man

Description:
Bio:

Sam är pliktetiken förkroppsligad. Han har ett regelverk som han ämnar att följa enda in i graven. I hans ägo har han “boken”, föremålet av hans största affektion. Här står det vad man får och inte får göra.

Han är inte den starkaste bossen men inte heller den svagaste. Hans hatobjekt är Jonhan och hans hantlangare. Dessa män går tvärt emot hans vision om en stat där lagen styr. Han samlar inte in beskydd som de andra bossarna, här talar vi om böter. Stöld, rån och andra olagliga aktiviteter som hans “snutar” stoppar kräver böter av den skyldige. Av denna böter går sedan 50 % till skölden som skyddar de svaga, resten mottar offret.

Detta låter ju som att det inte kan gå fel, men lagboken är nyckfull. Nedskräpning är en av de lagar som skrotskallarna ofta protesterar högljutt emot. Blir man hotad till livet och behöver beskydd så är detta bossen att kontakta. Alla i hans gäng bär bröstplåt och kask på huvudet. Som vapen gäller endast trubbiga tillhyggen, aldrig kniv eller krut.

Sam

År noll Elexir