År noll

Marken rämnar

Marken rämnar och i arkens botten så öppnas flera tidigare okända passager upp. Det har länge varit känt att båten har fler utrymmen men att bråte och annat gjort det omöjligt att utforska eller bebo området. Tinker, Varulf, Linna och Stig ger sig ned för en närmare titt. Där möts dem först av ett odjur som Varulf tidigare kämpat mot i hans försök att färdigställa arkens försvarsverk. Kampen blir kort och odjuret dräps. Vidare in i underredet så möts gruppen av en förskräcklig syn. Alla rykten var sanna, Kista och hans följare är kannibaler!

Ett mästerfullt bakhåll sätts i spel och snart är även dem undanröjda. Ett rum bryts upp och en forntida maskin och loggbok återfinns i rummet. I sista utrymmet lurpassar ett par av Kistas män och hans högra hand. Kampen blir hektisk men kort. Gruppen överlever och flera av arkens invånare tar sig ned efter att de hört den första smällen och de följande smällarna av skrotvapen.

Kista har under detta händelseförlopp passat på att fly arken, det är ännu okänt var eller ifall han ens överlevde zonens faror. En expedition inleds och Danko tar täten. En förrädisk bro och Morlocker utgör några av de händelser som förflyter under resan mot det kraschade fornting som zonstrykarna spanat ut.

Vid fornfarkosten så verkar det som att ett par motorskallar slagit läger. Ytterligare ett bakhåll slår i kläm och efter att motorskallarna fallit så slaktas planets radio och Tinker gör ett tappert försök att laga det fordon motorskallarna skruvade i. Vägen tillbaka flyter på utan större problem utanför röta. Tillbaka i arken pustar gänget ut. Dessvärre var batteriet i radion dött sedan länge, men vissa delar kunde allt användas för arkens bästa.

Comments

Elexir

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.