År noll

Mord i arken - del två

I utkanten av fabriken så fortsätter konflikten mellan expeditionen och zongastarna. Skrotvråken fortsätter sin störtdykning och plockar i farten med sig Linnas hund. Ett tumult av fjädrar, blod och päls regnar över er innan ni hör Racke utstöta ett sista ljud. Skrotvråken ger ut ett triumferande skri men tystas snabbt av Staxx salva med bly, men inte för länge. Skrotvråken förbereder sig för ytterligare en störtdykning, men innan den hunnit börja ljuder knallen från Linnas skrotgevär. I stridens hetta lystras orden ”För Racke…”
Striden avslutas men faran är långt från över. Expeditionen lyssnar över slagfältet efter kommande faror och snart konstateras det att det finns fler gastar i närheten. Ett beslut fattas och expeditionen sätter av mot tornet. Stig har försökt få kontakt med Heinz men i hans närmast katatoniska tillstånd så får han inget intelligent gensvar. Heinz lämnas ensam i röret som ni gjort er entré genom.

Stig bestiger det mäktiga forntornet i en ranglig stege, uppe i tornet hittar han ett par minst sagt intressanta tingest men även ett fungerande fornartefakt. På vägen ner ger stegen vika men Stig finner åter fästet och undviker en läxa från moder natur och gravitationens bistra lag. Ljudet av stegens fall lockar snabbt till sig zongastarnas uppmärksamhet. Expeditionen ger sig av mot en av portarna in i fabriken och efter en snabb översikt så öppnar Tinker dörren. Väl därinne så spenderar expeditionen en handfull testande timmar då taket febrilt försöker duscha bort zonrötan från deras kroppar. Tanken är förstås god, men kylan blir snabbt påfrestande. Efter det så spänner gruppen åter sina sinnen, snabbt konstateras det att det nya luftiga rummet är packat med sovande zongastar. Efter en smidig manövrering genom mörkret så öppnas och stängs ytterligare en port som separerar expeditionen från gastarnas hungriga skrik.

Tinker hittar en fornmaskin som han snart närmast bemästrar. Ventilationssystem, kartor och andra funktioner är nu endast ett par fingertryck bort. Sektion Alfa öppnas och expeditionen fyller på sina vattenflaskor i det vatten som fyller korridoren som leder dit. Väl på andra sidan möts dem av en makaber syn. Fyra kroppar i endast underkläder är uppspända i ståltråd. Scenen efterliknar ett forntida kortspel. Efter en stund av studerande så konstateras det att dem spelar en form av ”pokker”. Till Tinkers förundran så håller samtliga spelare samma hand – död mans hand. Detta är ju vanligtvis omöjligt, men med hjälp av flera kortlekar så har denna obscena scen skapats. Under markerna i mitten av cirkeln så hittar Tinker en hemmagjord bomb och ett varnande meddelande ”Girighet är en synd”

Inom Alfas stänga port så möts gruppen av livlig musik, värmande elektriskt ljus och levande, gröna plantor. Ett kontor undersöks, men det mest chockerande är den talande zongast som expeditionen springer på. Han försöker en manöver men Staxx blixtsnabba reflexer sänder honom snart till efterlivet. Tinker fingrar runt lite med knapparna på hans kontroll medan resterande medlemmar söker igenom det kontor mannen tycks ha kommit ifrån. Där finner dem Monka, en av Felicias krönikörer och en av den förra expeditionens medlemmar fastkedjad med gamla skador täckt över kroppen.

För att summera så avrättas mannen av Monka, hon delger sparsam information till gruppen och på vägen ut kommer en mobb av zongastar genom dörren. Tinker vrålar till Staxx att hiva fornbomben mot dem, vilket snart kommer till pass. Efter en redig explosion så stapplar ett fåtal skadade men väldigt upprörda gastar genom porten. Än är striden inte över…

Comments

Elexir

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.