Jonhans våning

Det kallas för första klass, men det gäller bara möblemanget. Här bor Jonhans närmaste undersåtar och de som är honom trogen, däribland Kross. Här kan man få tag på sprit om man går igenom rätt kanaler. Vissa av dem som rör sig här är inget annat än folk som förhäxats av spriten och som inte längre har råd med de hejdlösa priser Jonhan satt för det kvarvarande förrådet. Dessa folk är desperata, något Jonhan ofta tar nytta av.

Jonhans våning

År noll Elexir