Rådskammaren

I mitten av rummet står ett bastant bord som tycks vara en av de få möbler som håller sin forntida glans. Stolarna kring bordet har höga ryggar och hjul. Möblerna lånar till den känsla av makt och auktoritet. Här fattas beslut som omfattar hela arken, iallafall i en perfekt värld. Sanningen är att bossarna endast klargör sina intentioner till de andra bossarna och sedan skriker dem lite på varandra innan dem skiljs åt.

Ibland så fattas beslut om zonfärd, men där handlar det främst om vem som får äran, eller bördan, att sponsra resan. Ifall det sker konflikt mellan bossarna så används rummet ibland som neutral mark, men den har också lånats ut till mindre dispyter mellan arkinvånare.

Rådskammaren

År noll Elexir