Sams våning

Ifall arkens invånare förstod konceptet av en polisstat så skulle det vara en god beskrivning av våningen. Här görs gränskontroller och “bokens” lag är absolut. Vissa trivs väl och till och med föredrar vardagen och lugnet som lagen bringar. Rusdrycker, våld och vapen är strängt förbjudna. Gäster lämnar allt olagligt vid kontrollerna som leder in och ut från våningen.

Sams våning

År noll Elexir