Slavarnas brödraskap

Oggdan har blivit tilldelad de mest spartanska hytterna inom arken. Detta gjordes efter slavarnas frigörelse av den gamle, det som också var den sista gången han talade öppet för arkens invånare. Ifall hans ord och önskemål håller återstår att se.

Slavarnas brödraskap

År noll Elexir